HOTLINE : 0933 00 5986

Gia Han Corp. luôn tự hào là đơn vị thiết kế - thi công các công trình

Thánh đường Giáo xứ Long Hương

Thánh đường Giáo xứ Nam Đồng

Sân bay trực thăng Hotram Strip

Nhà dòng Cộng đoàn Carmen Long Hương

Dòng Thánh Phaolo Bà Rịa